0
0
cheetah_logo_202484172

دزدگیر چیتا

صنایع الکترونیک یاتز( چیتا ) در سال 1989 تأسیس شد و در رده پرفروش ترین سیستمهای حفاظتی خودرو در ایران قرار دارد

دزدگیر چیتا از تنوع ریموت خوبی برخوردار است و دارای خدمات در اغلب شهرهای ایران میباشد.

مدلهای دزدگیر چیتا

دزدگیر چیتا اصلی در دو مدل ساده و دزدگیر تصویری عرضه میشود و هرکدام شامل دو مدل با بیمه سرقت و بدون بیمه سرقت میباشند و البته مدل با بیمه سرقت از قیمت بالاتری برخوردار است

آخرین تخفیفات